Stående fågelhundar

Att se en stående fågelhund i arbete, alltså under aktiv jakt, är något väldigt fascinerande för de flesta människor. Inte minst för de som aldrig varit i kontakt med jagande hundar, men även för initierade hundmänniskor.

Den engelska stående fåSport_hunting_rifles_and_hunting_doggelhunden Pointer fungerar mycket bra som exempel på hur en hund av den här typen fungerar. Framförallt för att rasens namn kan översättas till “pekare” på svenska, och det är faktiskt precis så en stående fågelhund arbetar: den pekar ut jaktbytet. När jägaren eller jaktlaget rör sig framåt i terrängen så kommer den stående fågelhunden markera när en fåge
l eller fågelflock finns nära. Ofta har man andra typer av hundar med i jaktlaget som kan hämta det nedskjutna bytet, alternativt så tränar man upp även sin stående fågelhund till att hämta in detta (man lär den alltså att iapportera/i).

Hunden markerar att det finns fåglar i närheten genom att lyfta ett av sina framben i riktning mot det potentiella jaktbytet: hunden pekar alltså ut var fågeln eller fåglarna befinner sig. Eftersom stående fågelhundar har vittring som sitt främsta arbetsredskap så är just luktsinnet särskilt väl utvecklat hos dessa hundar. Det är därför som de förutom i jakt också används av människor som till exempel eftersöks- eller narkotikahundar.

Förutom tidigare nämnda Pointer så finns det också andra brittiska stående fågelhundar som används flitigt. Bland dessa kan nämnas de olika typer av setter som, åtminstone historiskt, varit populära jakthundar. Förutom de brittiska raserna så finns det också många kontinentala stående fågelhundar och i en jämförelse så kan man konstatera att dessa används betydligt mer i dagsläget av jägare som jagar fågel. Bland dessa kan nämnas till exempel de tyska raserna Weimaraner samt både liten och stor Münsterländer. Dessutom förekommer ungersk Vizsla och den franska rasen Breton i relativt stor utsträckning både i praktisk jakt och på jaktprov i hela Europa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *